Ako sa stať pilotom?

V prvom rade, gratulujeme k rozhodnutiu sať sa pilotom!

Podmienky získania leteckého preukazu sú dané leteckým zákonom a inými podmienkami. Pilotný preukaz vydáva LAA SR na základe poverenia Dopravným úradom SR. LAA SR tiež dohliada na výcvik budúcich pilotov, vydáva licencie pre inštruktorov a stanovuje minimálne požiadavky na výcvik. 

Všeobecné podmienky pre získanie pilotného preukazu

Kontaktujte inštruktora, alebo výcvikové strediská pre získanie podrobných informácií.

Pre motorové lietanie je potrebné povolenie od lekára povereného Dopravným úradom. Ich zoznám nájdete TU. Toto overenie potvrdí lekár vo formulári „Osobný list“ v časti E. Motorový piloti priložia aj kópiu lekárskeho preukazu, ktorú vystavil poverený lekár.

Vykonanie teoretickej prípravy a praktickej prípravy vo výcvikovom stredisku podľa zásad pre výcvik a podľa príslušných výcvikových osnov  a pravidiel LAA. 

Pre potreby získania pilotného preukazu 

Zo sekretariátu LAA SR. Pilotný preukaz musí mať pilot pri vykonaní letovej činnosti vždy pri sebe.